Benvinguda

AMPA Kostka

BENVINGUDA DEL PRESIDENT

Benvinguts a la nostra pàgina web.

L’objectiu és que sigui un punt de trobada entre les famílies, els alumnes i la resta de la comunitat educativa amb la junta de l’AMPAKOSTKA. Volem que sigui un mitjà de comunicació eficient entre tots i una eina útil d’informació sobre les nostres activitats.

L’Associació de Mares i Pares de Jesuïtes Gràcia- Col·legi Kostka (AMPAKOSTKA) és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares, mares i tutors dels alumnes del Col·legi que en són membres.

El nostre objectiu és cooperar amb la Comunitat Educativa de la nostra Escola per aconseguir una educació i formació integral per als nostres fills i filles, tenint en compte el caràcter propi del col·legi i d’acord al seu projecte educatiu.

Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i es regeix per uns estatuts que determinen els seus objectius i funcionament i que així mateix podeu trobar en aquesta web.

Hi ha una Junta Directiva que és qui regeix, administra i representa l’Associació, i que actualment està formada per 13 membres.

Aquesta Junta es reuneix periòdicament amb la Direcció de l’Escola per tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies, per transmetre les opinions i les reflexions dels pares i mares sobre temes educatius i del funcionament quotidià de l’Escola, així com per posar en marxa el calendari d’activitats promogudes per l’AMPAKOSTKA. A part d’aquestes reunions, la Junta també es reuneix puntualment per tractar temes específics i per organitzar les diverses activitats que portem a terme.

L’Associació organitza activitats per als membres de l’Associació (mares i pares), els alumnes i tota la comunitat educativa. Les nostres activitats són organitzades en nou comissions de treball presidides per un membre de la Junta Directiva. Cada comissió es reuneix en funció de les seves necessitats.

Els objectius principals de l’Associació són els següents:

  • Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació integral de tots els alumnes matriculats al centre.  
  • Promoure la participació dels pares i mares del alumnes en la gestió de l’Escola, d’acord amb la seva identitat, recollida en el caràcter propi del centre. 
  • Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els Consells Escolars i altres òrgans col·legiats. L’AMPAKOSTKA està representada en el Consell Escolar. 
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn. 
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’ elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis. 
  • Promoure la formació per a pares i mares amb xerrades d’interès educatiu. 
  • D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts. 
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fomentant la relació entre famílies organitzant activitats tant dins com fora de l’Escola.

Al inici de cada curs escolar la Junta convoca la resta de mares i pares de l’Escola a l’Assemblea  General Ordinària, on es repassa les memòries de cada una de les vocalies, s’expliquen les propostes per al curs que comença, i es posen en comú altres propostes i suggeriments.

Per aconseguir portar a bon port totes les nostres activitats requerim la participació i la col·laboració desinteressada dels membres de l’Associació. Des d’aquí us convidem a participar-hi!

L’AMPAKOSTKA es finança amb les quotes que paguem els socis cada curs.

Una cordial salutació,

President AMPAKOSTKA

Deja un comentario