Archivos de la categoría Qui som?

Qui som?

AMPA Kostka

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes Jesuïtes Gràcia-Col·legi Kostka, és una entitat sense afany de lucre que agrupa tots els pares, mares i tutors dels alumnes de l’Escola que en són membres.

Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions, i les seves funcions estan regulades pel Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Alguns dels seus objectius son:

  • Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació integral de tots els alumnes matriculats al centre.
  • Promoure la participació dels pares i mares del alumnes en la gestió de l’Escola, d’acord amb la seva identitat, recollida en el caràcter propi del centre.
  • Promoure la representació i la participació de les mares/pares dels alumnes en els Consells Escolars i altres òrgans col·legiats. L’AMPAKOSTKA està representada en el Consell Escolar.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Promoure la formació per a mares i pares amb xerrades d’interès educatiu.
  • D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats fomentant la relació entre famílies organitzant activitats tant dins com fora de l’Escola.

L’AMPAKOSTKA es finança amb les quotes que paguen els seus socis, que actualment és d’una quota de 34 euros (17 euros x 2 rebuts/any).