Reunió amb els delegats/des de curs

AMPA KostkaORDRE DEL DIA
1.- Presentació Junta AMPAKostka 2015-2016
2.- Recordatori funcions Delegats/des.
3.- Seguiment temes tractats a Assemblea General.
4.- Informació d’altres temes d’interès general.
5.- Precs i preguntes.

PARTICIPANTS: delegats i delegades de diferents cursos i membres de l’AMPA

S’inicia la reunió a les 19.05 hores de dilluns 22 de febrer de 2016.

Pren la paraula el president de l’AMPAKOSTKA agraint l’assistència als Delegats/des presents i la seva participació i tot seguit passem a tractar els punts fixats a l’ordre del dia:

1. PRESENTACIÓ JUNTA AMPA KOSTKA 2015-2016
Presentació de la Junta 2015-2016 i explicació del nou rol dels tres companys que fan aquest any per primer cop de Coordinadors amb les tres escoles: Infantil, Intermèdia i Secundària.

S’aprofita per recordar els canals de comunicació que disposa l’AMPA així com les adreces de correu electrònic de les diferents Vocalies:
www.ampakostka.org
www.facebook.com/AMPAKostka

2. RECORDATORI DE LES FUNCIONS DELS DELEGATS/DES
S’aprofita per recordar a tots els Delegats/des les seves funcions principals i rol, així com els canals de comunicació a utilitzar amb l’escola i l’AMPA. El Delegat/da no s’encarrega de gestionar els casos particulars sinó els temes que siguin d’interès general del seu grup. Pel bon funcionament del sistema es bàsic que els Delegats/des contrastin la informació rebuda i que la gestionin amb prudència i confidencialitat si s’escau.

3. SEGUIMENT TEMES TRACTATS A ASSEMBLEA GENERAL

 • Comissió fons de llibres
  S’han efectuat dues reunions d’aquesta Comissió: el 30/11/15 i el 19/01/16. Es volen presentar dues propostes a l’Assemblea Extraordinària que es celebrarà el proper mes d’abril. De moment, la proposta que hi ha sobre la taula és l’adequació de la sala polivalent d’Antequera per tal de convertir-la en una mediateca/biblioteca, a més d’equipar un espai de lectura a l’Escola Infantil i equipar un aula de treball a l’Escola Secundària.
 • Cinema Solidari
  Primera sessió celebrada el dia 08/01/16 amb gran èxit de participació. Recaptació de 514 euros, destinats íntegrament a hores de vetlladors per nens amb NEE (Necessitats Educatives Especials).Compromís conjunt amb l’escola de comunicar a les famílies a final de curs el número d’hores totals de vetlladors addicionals aconseguides amb aquests diners.Propera sessió de cinema solidari el dia 22/03/16, coincidint amb les vacances de Setmana Santa.
 • Comissió de Solidaritat
  Creada aquest any amb representació per part de pares de l’escola, equip directiu i docent de l’escola i Junta de l’AMPA. Per aquest curs escolar, els reptes són:Pel primer trimestre, participació a la Marató de TV3: es van realitzar diverses accions (Concert de Santa Cecília, mercat de segona mà de joguines i roba, Concert Coral Unda Maris) i es van recaptar un total de 1.263 euros.Pel segon trimestre, participació de diversos grups de famílies a la BML: el passat 19 de febrer es van organitzar parades solidàries que van sumar una recaptació provisional de 960 euros per a l’Obra Social de l’Hospital Sant Joan de Déu.
  Pel tercer trimestre, falta encara definir l’acció però molt probablement es durà a terme durant la Festa de la Comunitat Educativa, el proper 18 de juny.
 • Cavalcada dels carters reials
  Nou format aquest any, amb èxit tant de participació com d’organització. Vídeo disponible de la cavalcada en aquest enllaç de facebook.
 • Visites menjador
  S’han realitzat 3 visites als menjadors de les escoles en el que portem d’any per part de membres de la Junta de l’AMPA, amb un resultat més que positiu. Recordatori de l’article publicat al web de l’AMPA (www.ampakostka.org) en relació a la darrera visita realitzada al menjador d’Antequera.Un grup de pares de P3 van fer una visita per iniciativa pròpia durant el primer trimestre al menjador de l’Escola Infantil, amb resultat també positiu.
  Existeix un preu especial per a aquells alumnes que malgrat no quedar-se a dinar a l’escola, puntualment ho han de fer per la realització d’extraescolars al migdia.
 • Accions en col·laboració amb l’escola amb motiu del 75è Aniversari
  Participació a la rua, amb l’aportació d’un grup de batukada.
  Patrocini de la revista per part d’algunes empreses col·laboradores de l’AMPA.
 • Funcionament de la NET
  El funcionament ha estat molt deficient durant l’inici del curs per diverses raons. A dia d’avui, com a mínim hi ha una informació indispensable disponible (pla de curs …) a tots els cursos. S’ha demanat a l’escola, que aquests mínims de cara a l’any vinent estiguin disponibles per a les famílies en començar el curs escolar.
 • Fotografies Visual Korner
  El canvi ha estat en general molt positiu, tant pel preu (més baix que l’anterior proveïdor) com per la professionalitat demostrada. Està previst que de cara al curs vinent, les famílies puguin demanar còpies addicionals directament a través de la web de l’empresa.
 • Sistema mailing de l’escola
  Hi ha hagut durant l’inici del curs, diversos problemes amb el nou sistema de mailing que utilitza l’escola. Finalment, sembla que el sistema està funcionant millor i les comunicacions arriben a temps a les famílies. S’ha demanat a l’escola que s’agrupin temes per no rebre un volum elevat de mails i que incloguin el missatge en el propi cos del mail, per evitar l’enviament sistemàtic de fitxers adjunts.
 • Obres menjador de la Salut
  Falta el permís dels bombers, únicament com a tràmit administratiu previ a l’inici de les obres. Tan bon punt es disposi de la llicència d’obres es començaran les adequacions pendents. L’escola informarà oportunament a les famílies de l’Escola Infantil al respecte.
 • Visites Seguretat Instal·lacions
  Per part dels membres de la Junta de l’AMPA es realitzaran visites en les properes setmanes per verificar l’estat de les instal·lacions i seguretat de les mateixes a les tres escoles. L’objectiu és identificar possibles actuacions de millora i/o punts a corregir a les mateixes.
  Es demana als Delegats que transmetin a l’AMPA qualsevol suggeriment i/o problemàtica identificada al respecte.
 • Resolució de conflictes / DOP “Atenció a la Diversitat”
  Son dos temes que preocupen molt als pares i mares de l’escola. L’AMPA està treballant amb l’objectiu de donar més visibilitat sobre la tasca que es porta a terme des de l’escola al respecte i demanar el suport i ajuda de les famílies per resoldre el més aviat possible els conflictes que es puguin produir. A petició de les famílies es sol·licitarà a la Direcció la distribució de guies amb recomanacions per als pares/mares per detectar possibles casos que es pugin produir d’assetjament entre iguals.
  Un Delegat expressa la seva preocupació perquè considera que la comunicació entre l’equip de monitoratge del pati del menjador i l’equip docent s’hauria de reforçar.
  Es posa en coneixement des de la Junta, que s’ha millorat molt en la gestió de l’esbarjo de l’estona del menjador, havent incorporat dinàmiques de joc dirigit.

4. INFORMACIÓ D’ALTRES TEMES D’INTERÈS GENERAL

 • Calendari H2020
  S’ha demanat a l’escola un calendari pel que fa al desplegament del projecte H2020 a la nostra escola. Abans de l’estiu se’ns informarà dels següents passos.
 • Obres Escola Infantil
  L’escola ens ha informat que el proper estiu es portarà a terme l’adequació de les aules MOPI-5 i l’arranjament del jardí interior de l’Escola Infantil. La Direcció de l’escola comunicarà oficialment les obres definitives i el seu calendari d’execució abans de final de curs a totes les famílies afectades. L’AMPA ha reclamat una millora/ampliació dels vestidors de l’Escola Intermèdia/Secundària.
 • Jornades de portes obertes 30/01 i 20/02
  Participació de l’AMPA a totes dues per resoldre dubtes de les noves famílies i donar a conèixer l’activitat de l’AMPA.
 • Camí escolar
  Falta implantar-ho a l’Escola Infantil. Degut a l’afectació per obres a la Travessera de Dalt això no ha estat possible de moment, però s’està treballant de forma conjunta amb l’escola i l’Ajuntament pel seu desplegament futur. Es segueix treballant amb l’Ajuntament per seguir millorant la seguretat de les zones d’accés a l’Escola Infantil.
 • Normes d’utilització mòbils
  L’escola disposa d’un protocol a aquest respecte pel que fa als alumnes de l’ESO-BATX.
 • Utilització del Whatsapp
  Es torna a fer una reflexió sobre el correcte ús d’aquest mitjà de comunicació per la relació Famílies-Delegats-Junta, que tot i els seus indubtables avantatges per la immediatesa i facilitat, comporta nombrosos riscos si no s’utilitza correctament.
 • Accés Pompeu
  L’escola ens ha confirmat que s’han fet totes les gestions necessàries davant l’Ajuntament i el gual ja està demanat oficialment.
 • Cicle de xerrades d’enguany
  Canvi de format respecte altres cursos: es realitzaran de moment dues xerrades amb un gran atractiu pel que fa als ponents:

  • 16 de març: Daniel Aranda, “Créixer i aprendre digitalment: adolescents, mòbils i videojocs”.
  • 4 d’abril: Carles Capdevila, “Educar amb humor”.
 • Festa Comunitat Educativa
  Es realitzarà el dissabte 18 de juny. Darrer cap de setmana del curs. Com sempre demanem si algun pare té un contacte en alguna empresa que pugui facilitar regals tant per la Rifa com per la Tómbola, que ho comuniqui a la Vocalia de Festa, vocalia.festa@ampakostka.org. Així mateix, si algú té alguna idea sobre formats o activitats per la festa, que ho comuniqui també, totes les aportacions són benvingudes. Com sempre un dels objectius serà que els alumnes més grans, tinguin també el seu espai a la festa.

5. PRECS I PREGUNTES

El casal d’estiu cobrirà tot el juliol?
Es preguntarà a la Direcció de l’escola.

Hi haurà casal durant la Setmana Santa?
Es preguntarà a la Direcció de l’escola, però pensem que no n’hi haurà.

Manteniment de instal·lacions
En relació a l’activitat de patinatge a l’Escola Infantil, s’hauria d’arranjar el terra del pati i la il·luminació. Es recorda que aquest tipus de queixes deuen ser comunicades a la Vocalia d’Esports (vocalia.esports@ampakostka.org).

Anglès a Cicle Infantil de Primària
L’escola ja ha aclarit els dubtes al respecte que tenien les famílies.

Temperatura Calefacció a les aules
Es consultarà a la Direcció de l’Escola si es pot fer quelcom per reduir la temperatura a les aules i al mateix temps el consum energètic.

Una família pot donar aproximadament 700 exemplars del llibre “I ara que mengem?” de l’editorial La Galera
Es gestionarà amb l’escola quina seria la millor manera d’aprofitar aquests llibres.

Delegats de BATX expressen la felicitació a l’escola per les tasques socials que fan els alumnes així com pels intercanvis idiomàtics que es porten a terme.

Es proposa que alumnes de BATX puguin gestionar tallers de cara a la Festa de la Comunitat Educativa (pintura cares, …)

Es proposa crear un sistema per posar en contacte alumnes grans amb famílies que necessiten ‘canguratge’, classes particulars d’anglès o de repàs,…

Es demana que es tracti amb la Direcció de l’escola el tema de les aules “de pas”, aquelles que serveixen per extraescolars o permanències, ja que sembla ser que han desaparegut alguns objectes dels alumnes d’aquestes aules.

Deja un comentario